VATTENBEHANDLING

Kemikaliehantering


Kemikaliehantering kan ibland vara både riskabelt och skadligt för din anläggning, vi hjälper er med "Set Up" med utrustning för er anläggning.


Säkerhet först!Vi hjälper er med kemikaliehantering, från leverans till doseringspunkt, både med utrustning för fyllning lagerhållning och hantering.


På bild, Lisbeth Moëll med en nylevererad 5m3 tank för 25% Natronlut.